Workshops voor professionelen


Samen op weg naar inclusief rekenonderwijs

Als (zorg)leerkracht, CLB-medewerker of therapeut kom je dagelijks in contact met kinderen waarbij het rekenproces niet vanzelf gaat:

  • ze blijven één voor één tellen
  • ze krijgen splitsingen, brugoefeningen, tafels,.. maar niet geautomatiseerd
  • ze blijven omkeringen maken
  • ze begrijpen die breuken en procenten echt niet

Dit leidt vaak tot frustraties, zowel bij de leerkacht als bij het kind. Iedereen doet zijn best en het lijkt maar niet te lukken met de bestaande onderwijsmethodes.

Met de ijsbergdidactiek kunnen we aan alle leerlingen hun rekenonderwijsbehoeften tegemoet komen zonder dat de leerkracht overvraagd wordt. Enerzijds voorkomen we heel wat rekenproblemen door van in de kleuterklas op een doordachte en gestructureerde manier rekenconcepten aan te leren. De materialen spreken voor zich waardoor taal geen barrière vormt. Anderzijds kunnen we snel ingrijpen wanneer rekenconcepten onvoldoende beheerst zijn. Met aantrekkelijke spelmaterialen automatiseren de kinderen in interactie met elkaar de nodige rekenvaardigheden. Met de nieuwe inzichten, oefeningen en goed uitgekiende materialen  kan de volgende dag meteen aan de slag gegaan worden.

Workshop
Getalbegrip ontwikkelen bij kleuters
 meer info

Workshop
Getalbegrip ontwikkelen bij kleuters – GO!
 meer info

Workshop
Aanvankelijk rekenen tot 20
 meer info

Workshop
1ste leerjaar – GO!
 meer info

Workshop
Getallen en bewerkingen tot 100 en tot 1000
 meer info

Workshop
2de leerjaar – GO!
 meer info

Workshop
Vermenigvuldigen en delen
 meer info

Workshop
Rationale getallen (breuken, kommagetallen en procenten)
 meer info