Vorming op maat


Vorming op maat


De opdracht van basisscholen bestaat er in om leerlingen kennis en vaardigheden bij te brengen. Met deze basiskennis worden leerlingen verondersteld voldoende bagage te hebben om in het vervolgonderwijs te stappen.

Soms loopt het leerproces niet zo gemakkelijk omwille van leer- of ontwikkelings-moeilijkheden. Van de leerkracht en het schoolteam wordt verwacht dat ze hierop kunnen inspelen en aanpassingen kunnen doen in functie van de leerbehoeften van elk kind. Vanuit onze jarenlange ervaring in het buitengewoon onderwijs weten we dat dit niet evident is. Er is nood aan concrete leermiddelen en handvaten om hiermee om te gaan in de klas.

yellow_logo_buttonSmall Doel

Leerkrachten zijn in staat tegemoet te komen aan specifieke leerbehoeften van kinderen zonder dat ze hun dagelijkse werking helemaal moeten veranderen. Ze verwerven inzicht in leer-en ontwikkelingsmoeilijkheden en beschikken over concrete materialen en leermiddelen om hiermee aan de slag te gaan.

yellow_logo_buttonSmallDoelgroep

 • basisscholen
 • directies
 • zorgcoördinatoren en -leerkrachten
 • leerkrachten
 • CLB-medewerkers
 • GON-begeleiders
 • therapeuten die samenwerken met scholen om het leerproces te begeleiden

yellow_logo_buttonSmall Thema’s

 • Rekenproblemen in de klas: als de rekenmethode tekort schiet
 • Autisme: hoe kom je als school/leerkracht tegemoet aan specifieke leerbehoeften van kinderen met ASS, vanuit TEACCH?

yellow_logo_buttonSmall Werkwijze

Samen met de organisatie werken we een opleiding of training op maat uit.

yellow_logo_buttonSmallOpleiders

 • Line Steels, klinisch psycholoog
 • Magda Van Coillie, klinisch psycholoog en internationaal opleider ASS
 • Lise Van Hemelryck, klinisch psycholoog

yellow_logo_buttonSmall Interesse?

Contacteer ons via onderstaand formulier.


ijsberg_Vs010